PyCon SK newsletter v SLOVENČINE

Dostávajte novinky v Slovenčine o PyCon SK
& Python meetupoch s prednáškami
v Slovenčine alebo Angličtine
(približne jeden mail každý 1-2 mesiace)
* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from SPy o.z.:

Email Marketing Powered by Mailchimp